Online poster store.

Gratis verzending vanaf € 69 (BE) vanaf € 99 (EU)

Algemene Voorwaarden – Terugbetaal- en Retourneringsbeleid

Geldig vanaf: 20/04/2023

1. ALGEMEEN

1.1

Deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer u als consument (“klant”) een bestelling plaatst op www.posters-print.com en verwante webpagina‘s (“de website”). Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de klant en AboveSecond, KBO BE0842.328.402 eigenaar van het handelsmerk “Posters-Print.com”. Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over Posters-Print.com, staan op de website. De voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als u een consument bent en als u een bestelling plaatst op de website.

1.2

Posters-Print.com behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen uw bestelling te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld wanneer de klant onjuiste persoonsgegevens verstrekt en/of betalingsproblemen heeft.

1.3

Posters-Print.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen of het uitverkocht zijn van producten op de website, bijvoorbeeld fouten in de productbeschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door leveranciers of veroorzaakt door valutaschommelingen) of onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van een product.  Posters-Print.com heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. In het geval dat de klant een artikel heeft besteld waarvoor een onjuiste prijs stond aangegeven, zal Posters-Print.com de klant uiteraard informeren en afwachten of de klant de prijswijziging accepteert, voordat Posters-Print.com de bestelling verder afhandelt. Alle afbeeldingen op de website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product en/of zijn weergegeven kleur en vorm. Posters-Print.com is niet aansprakelijk voor informatie op de website die afkomstig is van een derde partij.

1.4

De website en alle inhoud van de website is eigendom van Posters-Print.com of haar licentiegevers. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Posters-Print.com.


2. BESTELLING & VERKOOPOVEREENKOMST

2.1

De klant kan enkel een aankoop doen via de website als hij/zij deze verkoopsvoorwaarden accepteert. Door deze verkoopsvoorwaarden te accepteren, gaat de klant ermee akkoord om te voldoen aan deze verkoopsvoorwaarden in hun geheel en bevestigt de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de informatie omtrent persoonsgegevens en dat hij/zij instemt met het gebruik van persoonsgegevens en cookies overeenkomstig het privacybeleid van Posters-Print.com, zoals hier beschreven. 

2.2

Er is pas sprake van een verkoopovereenkomst wanneer Posters-Print.com de bestelling van de klant heeft bevestigd en wanneer de klant een bevestiging van Posters-Print.com heeft ontvangen per e-mail. Posters-Print.com raadt de klant aan de bevestiging te bewaren voor het geval de klant contact wil opnemen met de klantenservice van Posters-Print.com. De klant kan zijn bestelling herroepen (zie verder) totdat deze is bevestigd door Posters-Print.com. Bij herroeping van de bestelling zal Posters-Print.com eventuele betalingen die de klant of zijn/haar betaal- of creditcardmaatschappij al heeft gedaan met betrekking tot de bestelling, terugbetalen.


3.KLANTGEGEVENS 

3.1

Wanneer de klant een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt hij/zij gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.  De klant bevestigt dat de informatie die hij/zij opgeeft correct en volledig is en is verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacybeleid van Posters-Print.com staat beschreven hoe Posters-Print.com omgaat met de persoonsgegevens van de klant.

3.2

De klant verbindt zich ertoe dat niemand anders gebruikmaakt van zijn/haar inloggegevens. De klant mag zijn inloggegevens niet bekendmaken aan een onbevoegde en moet ervoor zorgen dat hij/zij informatie betreffende zijn gebruikersnaam en wachtwoord op een zodanige manier bewaart dat onbevoegden geen toegang hebben tot die informatie.  In het geval dat de klant vermoedt dat een onbevoegde toegang heeft tot zijn/haar wachtwoord, moet hij/zij Posters-Print.com daar per direct over informeren. Wanneer dergelijke informatie niet wordt gemeld, blijft de klant verantwoordelijk voor alle aankopen die onder zijn/haar inloggegevens worden gedaan.

3.3

Wanneer Posters-Print.com vermoedt dat de klant zijn/haar gebruikersaccount en/of inloggegevens misbruikt, zich op enige andere manier de voorwaarden overtreedt, heeft Posters-Print.com het recht om de klant te blokkeren.  Posters-Print.com heeft ook het recht om de klant nieuwe inloggegevens toe te wijzen.


4. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING

4.1

Voor bestellingen op de website gelden de prijzen zoals op de website vermeld. Prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief btw. Prijzen zijn exclusief betaal- en verzendkosten, die worden afzonderlijk vermeld. Bestellingen door bedrijven met een rechtsgeldig BTW nummer en gelegen buiten het Belgisch grondgebied, worden automatisch berekend exclusief BTW. Voor deze aankopen wordt een verkoopfactuur opgesteld en verstuurd zonder BTW, in overeenstemming met de EU richtlijnen.

4.2

Op de website staat beschreven op welke manier de klant kan betalen. Nadere informatie betreffende de betaalmogelijkheden kan  hier worden gevonden. Posters-Print.com heeft het recht om voor de levering integraal te worden betaald. Posters-Print.com behoudt zich het recht voor om niet altijd alle verschillende betaalmethodes aan te bieden. Posters-Print.com heeft ook het recht om de betaalmethode die de klant ten tijde van de aankoop selecteerde, te wijzigen indien die methode om welke reden dan ook, niet werkt.  Mogelijke restricties met betrekking tot betalingsopties staan op de website vermeld.


5. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN

Posters-Print.com kan op de website tijdelijke promoties aanbieden met gunstiger voorwaarden omtrent de betaling of de herroepingstermijn. Deze gunstiger voorwaarden gelden voor de duur van de promotieaanbieding en uitsluitend voor de producten die Posters-Print.com in de promotiecampagne vermeld. Posters-Print.com behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotiecampagne, gelden deze voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen van specifieke artikelen op de website zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt. Promoties en promotionele aanbiedingen komen niet in aanmerking voor terugbetalingen.
 

6. CADEAUBONNEN

Cadeaubonnen die bij Posters-Print.com worden verkocht, gelden één (1) jaar vanaf de datum van uitgifte en kunnen worden ingewisseld in de webshop van Posters-Print.com. Wanneer de geldigheidsduur verloopt, kan de bon niet als betaalmiddel worden gebruikt, niet opnieuw worden geactiveerd en de restwaarde kan niet worden terugbetaald. Uw cadeaubon is een waardedocument en moet veilig worden opgeborgen en kan niet ingeruild worden voor geld. Een verloren of gestolen bon wordt niet vergoed.


7. LEVERINGEN EN BEZORGING

7.1

Producten die op voorraad zijn, worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal werkdagen dat op de website vermeld wordt. Tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld in verband met een reservatie van producten die niet op voorraad zijn), wordt de bestelling ten laatste 30 werkdagen nadat Posters-Print.com de bestelling schriftelijk heeft bevestigd via de bestelbevestiging geleverd. Wanneer je je bestelling niet binnen de aangegeven levertijd hebt ontvangen, neem dan binnen 30 werkdagen na het plaatsen van de bestelling contact op met onze klantenservice.

7.2

De verwachte levertijd van het product zal zo snel mogelijk gebeuren, rekening houdende met het tijdstip van bestellen, betalen, verwerken & afleveren door Posters-print.com bij de verzender en de verwerking door de verzender. In het geval er niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering meer dan 30 werkdagen duurt en dit niet te wijten is aan de klant, heeft de klant het recht de aankoop te annuleren.

7.2.1 Nationaal Pakket (BE) 

Vervoerdienst bpost en Posters-print.com zullen zich inspannen om het pakket zo snel mogelijk op het adres van bestemming aan te bieden binnen de termijn van toepassing op de betreffende dienst. Deze termijnen zijn in geen geval bindend. bpost en Posters-print.com ondertekenen, noch garanderen op geen enkele wijze de effectieve levering binnen deze termijnen. De klant gaat ermee akkoord dat bpost noch posters-print.com aansprakelijk kan worden gesteld voor een verlenging van deze termijnen. 

7.2..2. Uitgaande internationale (EU) Pakketvervoer Diensten via bpack World Business van Bpost

Indicatief, bpost & Posters-print.com zullen zich inspannen om pakketten zo snel mogelijk te leveren: bpost & Posters-print.com ondertekenen, noch garanderen op geen enkele wijze de effectieve levering binnen de termijn van toepassing op de betreffende dienst. De klant gaat ermee akkoord dat bpost noch Posters-print.com aansprakelijk kan  worden gesteld voor een verlenging van deze termijnen. 

7.3

Als een pakket dient te worden afgehaald, moet de klant dit binnen de tijd, vermeld in het afhaalbericht, doen.  Pakketten moeten doorgaans persoonlijk en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald. De klant ontvangt altijd een afhaalbericht waarin staat vermeld waar en wanneer een pakket kan worden afgehaald. Berichtgeving kan geschieden via e-mail, post en in het geval dat de klant zijn/haar mobiele telefoonnummer heeft opgegeven, ook via een telefoongesprek of sms-bericht. In het geval dat de klant het pakket niet afhaalt, heeft Posters-Print.com het recht om 20 euro kosten in rekening te brengen. Je pakket wordt thuisbezorgd waardoor er iemand thuis moet zijn om het pakket in ontvangst te nemen.


8. HERROEPINGSRECHT, TERUGBETALINGEN, RETOURNERINGSBELEID

8.1

Op alle aankopen via de website is een herroepingsrecht van 14 dagen van toepassing. Dit betekent dat de klant het recht heeft zijn/haar aankoop te herroepen door dit uiterlijk 14 dagen nadat de klant of iemand die hem/haar vertegenwoordigde het product heeft ontvangen, dit aan Posters-Print.com mee te delen. Herroepingsrecht of ruilrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde posters die op bestelling worden gedrukt. Alle producten moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin ze zijn bezorgd. Wanneer duidelijk te zien is dat producten zijn gebruikt of beschadigd worden teruggestuurd, kan een bedrag van de terugbetaling worden afgetrokken. De termijn gaat in op de dag na de levering van het goed.

8.2

In het geval dat de klant de aankoop wil annuleren moet hij/zij, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, een duidelijk terugstuurbericht, zoals hier beschreven, aan Posters-Print.com laten weten. De klant moet zijn/haar naam, adres en andere relevante informatie zoals het ordernummer, factuurnummer en productnaam in zijn/haar bericht vermelden.

8.3

In het geval dat de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de klant en is de klant verantwoordelijk voor de staat van het artikel vanaf het moment van ontvangst alsook tijdens de retourzending. Het artikel dient te worden verzonden binnen de 14 dagen, gerekend vanaf de datum waarop Posters-Print.com over de gebruikmaking van het herroepingsrecht werd geïnformeerd. Het artikel dient in goede staat en goed verpakt, in de originele verpakking, te worden teruggezonden. Goederen dienen aan Posters-Print.com te worden geretourneerd volgens de aanwijzingen zoals vermeld op de website, die hier te vinden zijn. 
Opmerking: Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht in het geval van het terugsturen van een kader, is de klant verantwoordelijk voor de retourkosten en voor de conditie van het product nadat de klant het product heeft ontvangen en tijdens de retourverzending.

8.4

In het geval dat de klant spijt heeft van zijn aankoop, betaalt Posters-Print.com het bedrag dat de klant heeft betaald voor het artikel, inclusief de verzendkosten, terug. Een uitzondering geldt voor eventuele aanvullende verzendkosten als gevolg van de keuze voor een andere verzendmethode dan de standaard verzendmethode die Posters-Print.com aanbiedt. In het geval dat een deel van de bestelling wordt geannuleerd, worden de verzendkosten niet terugbetaald. Posters-Print.com heeft het recht om van het terug te betalen bedrag een bedrag af te trekken overeenkomstig de waardevermindering van het artikel, als en tot de mate waarin wordt geconstateerd dat die waardevermindering is veroorzaakt doordat de klant het artikel heeft gebruikt, meer dan nodig is om zijn eigenschappen of functioneren vast te stellen. 

8.5

Posters-Print.com betaalt het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop Posters-Print.com het bericht betreffende gebruikmaking van het herroepingsrecht heeft ontvangen. Posters-Print.com mag echter wachten met terugbetalen totdat Posters-Print.com het artikel ontvangen heeft of de klant heeft bewezen dat het artikel verzonden is, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. De terugbetaling zal geschieden middels de betalingsoptie die door de klant was geselecteerd, tenzij anders overeengekomen of tenzij er belemmeringen zijn voor die manier van terugbetaling.

8.6

Terugsturen van alle goederen dient te gebeuren aan: {physical address}. Terugsturen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Verzendkosten zijn niet terugbetaalbaar. Bij het ontvangen van een refund zal de kost voor het verzenden worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag. Bij het terugsturen van belangrijke hoeveelheden overweegt u best een track & trace dienst te gebruiken of uw terugzending te verzekeren. Posters-print.com garandeert nooit de ontvangst van door de klant teruggestuurde goederen.

8.7

Ruilen van goederen wordt enkel aanvaard bij defecten of beschadiging van de door Posters-print.com verstuurde goederen. Indien klant wenst te ruilen voor dezelfde items dan dient klant dit te mailen aan {email address} en de goederen terug te sturen aan: {physical address}.    

 

9. GARANTIE EN KLACHTEN

9.1

Op een aantal van de producten van Posters-Print.com kan garantie van toepassing zijn. Informatie met betrekking tot een eventuele garantieperiode of bepaalde garantievoorwaarden voor het betreffende product zijn te vinden op de website of in deze voorwaarden. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten en dus niet voor fouten die zijn ontstaan tijdens of na het veranderen van de functie of het uiterlijk van een artikel, zoals het ombouwen, uitbreiden ervan of enige andere verandering aan het artikel. De orderbevestiging geldt als garantiebewijs.

9.2

De garantie dekt goederen die defect zijn, zoals beschreven in de wet op de garantie. Indien de klant aanspraak wil maken op de productgarantie, dient hij/zij Posters-Print.com te informeren zodra hij/zij het defect ontdekt, via de contactgegevens vermeld op de website.   Klachten die worden gemeld binnen twee maanden na het ontdekken van het defect worden altijd beschouwd als op tijd ingediend. 

9.3

Posters-Print.com zal de verzendkosten voor het retourneren van geaccepteerde klachten voor haar rekening nemen.

9.4

In het geval dat een artikel wordt geretourneerd en de klacht wordt geaccepteerd, zal Posters-Print.com de klant vergoeden overeenkomstig de geldende wet op de garantie.. Posters-Print.com streeft ernaar dit te doen binnen 14 dagen nadat Posters-Print.com de klacht in behandeling heeft genomen, maar het kan langer duren, afhankelijk van de aard van het product. Posters-Print.com behoudt zich het recht voor een klacht af te wijzen indien blijkt dat het product niet defect is overeenkomstig de geldende wet op de garantie..

 
10. KOPPELINGEN

Posters-Print.com kan linken naar andere websites, waarop Posters-Print.com geen controle uitoefent, en andere websites waarop Posters-Print.com geen controle uitoefenen, kunnen linken naar de website van Posters-Print.com. Ook al probeert Posters-Print.com ervoor te zorgen dat ze enkel linkt naar websites die de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens en de veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in het privacybeleid van Posters-Print.com delen, is Posters-Print.com niet verantwoordelijk voor de bescherming of de privacy van persoonsgegevens die de klant via andere websites aanlevert.  De klant dient altijd voorzichtig te zijn en de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens op de desbetreffende website te lezen, goed te keuren of te weigeren..


11. OVERMACHT 

Posters-Print.com is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar Posters-Print.com geen invloed op heeft, zoals algemene arbeidsconflicten, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld.   Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal Posters-Print.com de klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie.  In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de klant als Posters-Print.com het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.


12. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

Posters-Print.com behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de klant de voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of tijdens het bezoeken van de website), dan wel 30 dagen nadat Posters-Print.com de klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd. Posters-Print.com raadt de klant echter aan om de website regelmatig te bezoeken en zo op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen in de voorwaarden.


13. ONGELDIGHEID

In het geval dat een bevoegde rechter, overheid of rechtbank oordeelt dat enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar is, dan is het restant van de betrokken bepaling alsook alle overige bepalingen geldig en uitvoerbaar voor zover toegestaan binnen de van toepassing zijnde wetgeving. De ongeldig of niet uitvoerbaar verklaarde bepalingen zullen worden vervangen onder relevante juridische begeleiding en advies.


14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1

Geschillen moeten allereerst worden opgelost in consensus, na overleg met de klantenservice van Posters-Print.com.

14.2

Als het geschil niet kan worden opgelost met de klantenservice van Posters-Print.com, kan de klant rechtstreeks een klacht indienen op het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie, via deze link.   Wanneer de klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch naar de juiste nationale geschillencommissie worden doorgestuurd. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.  In het geval van een geschil, geeft Posters-Print.com gevolg aan het besluit van een geschillencommissie.

14.3

Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en zullen uitsluitend door de onderneming rechtbank Antwerpen – afdeling Mechelen worden beslecht.

 

15. HULP NODIG?

Contacteer ons op {email} voor vragen rond refunds en terugzendingen.

________________________________________

 

Deze voorwaarden zijn bepaald door Posters-Print.com op 20 april 2023